Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Klub absolventov FF KU

Prihláška

V tomto prieskume je 23 otázok.
Tešíme sa, že ste sa rozhodli prihlásiť do Klubu absolventov FF KU.
(This question is mandatory)
Meno:
(This question is mandatory)
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
(This question is mandatory)
Program, ktorý ste na FF KU študovali:
Rok ukončenia Bc. štúdia na FF KU:
Rok ukončenia Mgr. štúdia na FF KU:
Rok ukončenia PhD. štúdia na FF KU:
Zaujíma nás, ako sa darí naším absolventom a či našli uplatnenie vo svojom odbore.
Ste momentálne zamestnaný/-á?
Pracujete v profesii v rámci odboru Vášho štúdia?
V akej profesii pôsobíte?
Organizácia, prípadne mesto alebo obec kde pracujete: 
Našim cieľom je vytvoriť úzky kontakt s absolventmi a nadviazať obojstranne prospešnú spoluprácu.
Aký typ aktivít zo strany fakulty by ste najviac ocenili?
Chceli by ste pomôcť v nejakej oblasti fakulte?
FF KU môže byť lepšia aj vďaka Vám. Sme vďační za Vaše rady a odporúčania.
Čo považujete za najsilnejšiu stránku štúdia na FF KU
Čo Vám štúdium na FF KU nedalo, resp. čo Vám teraz chýba vo Vašej práci?
Čo by mala FF KU zlepšiť vo svojej činnosti?
Čo by ste poradili súčasným študentom FF KU?
Kontaktné údaje
V záujme udržiavania kontaktu s našimi absolventmi, informovania o našich aktivitách či získavania spätnej väzby budeme veľmi vďační za poskytnutie Vašich kontaktných údajov.
(This question is mandatory)
E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Adresa (ulica, číslo):
Miesto bydliska:
PSČ:
Súhlas so spracovaním osobných údajov
(This question is mandatory)
Kliknutím na „Súhlas“ udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu vyžadovanom prihláškou do Klubu absolventov FF KU v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje poskytujem výlučne na účely informovania o aktivitách Klubu absolventov FF KU a získavania spätnej väzby od členov Klubu absolventov FF KU. Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/-a so zásadami ochrany osobných údajov dostupných tu.