Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Letná univerzita KU 2019

There are 14 questions in this survey.
Prihláška
(This question is mandatory)
Meno a priezvisko:
(This question is mandatory)
Dátum narodenia:
Open the date time chooser
(This question is mandatory)
Adresa bydliska:
(This question is mandatory)
Telefónne číslo:
(This question is mandatory)
E-mail:
(This question is mandatory)
Názov školy:
(This question is mandatory)
Ročník štúdia:
(This question is mandatory)
Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu:
E-mail rodiča/zákonného zástupcu:
(This question is mandatory)
Telefónne čislo rodiča/zákonného zástupcu:
(This question is mandatory)
Uveďte oblasti svojho záujmu:
(This question is mandatory)
Uveďte Vašu motiváciu prečo sa chcete zúčastniť Letnej univerzity KU 2019:
Maximálne 300 slov.
Priložte podpísaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu s Vašou účasťou na Letnej univerzite KU 2019. Formulár súhlasu rodiča/zákonného zástupcu nájdete tu.
(This question is mandatory)
Súhlas so spracovaním osobných údajov. Kliknutím na „Súhlas“ udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu vyžadovanom prihláškou v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje poskytujem výlučne pre účely organizovania Letnej univerzity KU 2019. Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so zásadami ochrany osobných údajov dostupných tu.