Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

ALUMNI KLUB - Sympatizant


Klub absolventov 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej fakúlt

 

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA - SYMPATIZANTA
 

   
    Veľmi si vážime, že ste ako absolvent rigorózneho, habilitačného alebo inauguračného konania na niektorej z fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), alebo ako absolvent niektorého z programov celoživotného vzdelávania a Univerzity tretieho veku na KU (UTV) prejavili záujem o členstvo v Klube absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej fakúlt. Pre získanie členstva v klube ako člen – sympatizant prosíme o vyplnenie nasledovnej prihlášky.

 

    V prípade, že ste na Katolíckej univerzite v Ružomberku absolvovali bakalárske, magisterské a/alebo doktorandské štúdium, vyplňte prihlášku za riadneho člena Klubu absolventov KU v Ružomberku a jej fakúlt.